Jag anmäler mig till Pingst ledare 2018 Västerås.


Avgiften är 250 kr och för dig under 25 år gratis. Sista anmälningsdag är 31 oktober.
Anmälan kan dock stängas tidigare om vårt tak för deltagarantal uppnås.

Vid problem med anmälning kontakta pl18@konferenspasset.se

* = obligatoriska uppgifter.

Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnr *
(fem siffor ex 14701 )
Postort *
Fördelsedag *
(ex 197112127855)
Kön *
Mobiltelefon
E-post *
Verifiera E-post *
Församling inklusive ort *
Övrigt
Önskemål om tolkning

Specialkost
(denna specialkost kan vi erbjuda)


Ledarfunktion i församlingen
(välj en eller flera)


Sång/Musik

Övrigt:


* Seminariespår

Under Pingst Ledare 2018 kan du välja mellan sju olika huvudspår. Dessa spår grenar sedan ut sig i mindre seminarier.

 


Alternativ fakturaadress

Om du önskar en annan mottagare (ex företag, organisation eller församling) som adressat på fakturan fyll i detta nedan.
OBS! Ingen papperfakura kommer skickas utan du får vidarebefodra den faktura du får i sista steget av anmälan.

Faktura namn
Faktura adress
Faktura adress
Faktura postadress


Avtal för arrangemanget

Jag godkänner avtalet för arrangemanget
(Klicka på ovanstånde blå länk för att se avtalet)

 
 
 

AVTAL

Din anmälan är bindande. Ingen återbetalning görs av avgift, men får du förhinder kan du överlåta din plats till någon annan.

Betalningen sker via bankgiro, i sista steget får du exakt information om hur detta går till. Betalning ska göras senast den 20181102.

Arrangemanget kommer att genomföras i samarbete med studieförbundet Bilda. Därför måste du lämna fullständigt personnummer (12 siffror)

Jag samtycker till att de personuppgifter jag lämnar i samband med anmälningen kommer att användas av Pingst FFS och Studieförbundet Bilda för att kunna administrera och genomföra arrangemanget. Läs mer om Pingst pingst.se/integritetspolicy/.